No photos submitted

Edgar hasn't submitted any photos to Capture Jersey yet.


Edgar Popczyk

Edgar Popczyk Send Message


Elsewhere


About Me

Rejestratory cyfrowe to urz?dzenia, które umo?liwiaj? rejestracj? obrazu i tonu. w takim razie serce ka?dego uk?adu monitoringu i s? równie istotne, powiem wi?cej wa?niejsze od samych kamer, z czego wiele jednostek nie zdaje sobie nawet sprawy. http://www.rejestrator.com.pl/