No photos submitted

Witalia hasn't submitted any photos to Capture Jersey yet.


Witalia Sowińska

Witalia Sowińska Send Message


Elsewhere


About Me

Cze??, nazywam si? Andrzej. Jako fachowiec z ponad 5-letnim sta?em w obszarze systemów ochrony, a w tym monitoringu i systemów alarmowych. Mam nadziej?, i? odszukam tu entuzjastów innowacyjnych technologii zabezpieczaj?cych mieszkania, firmy i instytucje publiczne. Ch?tnie podziel? si? równie? swoj? wiedz?. jak zapisywa? obraz z kamer przemys?owych